Privacy

1. Inleiding

Wanneer je contact met ons opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we je op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ook informatie door zonder dat je deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website, je inschrijft voor een nieuwsbrief of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door JVR Decorbouw of waarbij JVR Decorbouw de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Postadres:
Lakenburgstraat 35
6535 KT NIJMEGEN
Vestigingsadres:
Bijsterhuizen 1174
6546 AS NIJMEGEN
Contactgegevens:
T. +31 (0)24 – 360 09 54
E. info@jvrdecorbouw.nl
KVK: 09131429

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We leggen je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we jouw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wil je contact met ons opnemen en daarvoor is op de website van JVR Decorbouw een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.1.1. Welke gegevens verwerken wij?

In het contactformulier vragen we je om jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de datum van jouw evenement de locatie van jouw evenement in te vullen en om een vraag te formuleren.

2.1.2. Waarom verwerken wij deze gegevens?

We vragen om je naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. Om contact met je te leggen naar aanleiding van jouw vraag hebben we contactgegevens nodig. Daarom vragen we om jouw e-mailadres en telefoonnummer (optioneel). Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vragen we je om deze te formuleren in het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen. Om te kunnen beoordelen of wij je kunnen helpen bij jouw evenement, is het handig voor ons om te weten waar en wanneer het evenement plaatsvindt. Wij vragen je daarom om de datum en de locatie van jouw evenement te vermelden in het contactformulier. Wanneer je in het contactformulier expliciet vermeldt een offerte te willen ontvangen, sturen we je deze toe op het verstrekte e-mailadres. Ook vermelden we de reeds door jou verstrekte gegevens mogelijk in de offerte zelf.

Wanneer je het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact, (wanneer expliciet door jou vermeld) voor toezending van de offerte en voor vermelding van de verstrekte gegevens in de offerte zelf. De gegevens die je aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden. JVR Decorbouw verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.

2.1.3. Waar slaan we jouw gegevens op?

Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.1.4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met je te onderhouden. Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we jouw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als je wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons dan een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

2.2. Cookies

2.2.1. Google Analytics

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van JVRDecorbouw.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van jouw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar jou als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om jouw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van jouw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door JVR Decorbouw te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van JVR Decorbouw? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met JVR Decorbouw, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen 

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop JVR Decorbouw omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Neem contact op